Bemærk

Udmeldinger

Udmelding af spejdere

Skal meddeles spejderlederen skrifteligt

Inden 15 september  eller inden 15 april

Spejdere der ikke bliver udmeldt rettidigt koster spejdergruppen penge

iform af korpskontingent

Eks. holder en spejder op i midten af maj, vil denne stadig skulle betale kontingent for sommerhalvåret.